AFAZJA - JAK ROZMAWIAĆ I ZROZUMIEĆ CHOREGO

Afazja (gr. αφασία – niemota) – zaburzenie funkcji językowych powstałe w wyniku uszkodzenia mózgu.

Formalna definicja afazji brzmi:

Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności.
Afazja to sytuacja, w jakiej osoba chora, która dotychczas nie miała żadnych problemów z funkcjami językowymi – ma trudności z mówieniem lub rozumieniem mowy, ma również problemy z pisaniem i czytaniem. Objawy polegające tylko na trudnościach z pisaniem lub czytaniem, bez zaburzeń mowy jako takiej, traktowane są osobno, jako aleksja (bądź dysleksja nabyta) i agrafia (lub dysgrafia nabyta).

Niemożność porozumienia się z otoczeniem, utrata zdolności do przekładania myśli na słowa, jest doświadczeniem niezwykle traumatycznym. Prowadzi do izolacji osoby chorej od najbliższych i całego społeczeństwa. Dlatego niezmiernie istotne jest aby każdy, kto ma kontakt z osobą dotkniętą takim inwalidztwem, posiadał pewną minimalną wiedzę na ten temat.

Brak zrozumienia osoby chorej i nieumiejętne nawiązywanie z nią kontaktu może wywoływać lęk u osób najbliższych i dodatkowo pogłębiać izolację osoby chorej. Może się też niekiedy zdarzyć, że otoczenie osoby chorej, a nawet i najbliżsi, w ogóle zaniechają prób nawiązania głębszego kontaktu, spychając osobę chorą na margines grupy rodzinnej, deprecjonując i ignorując jej potrzeby i możliwości.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie połączone z warsztatami pod nazwą "Afazja - jak zrozumieć i rozmawiać z chorym". Proponowane przez nas zajęcia mają charakter zajęć otwartych tj. skierowane są do wszystkich zainteresowanych niezależnie od wykonywanego zawodu., wieku.
Celem szkolenia/warsztatu jest przekazanie Państwu umiejętności praktyczno-teoretycznych przydatnych w pracy z pacjentem/klientem z zaburzeniami w porozumiewaniu się. Warsztat/szkolenie prowadzone będzie przez praktykującą neurologopedę, która z pasją podchodzi do każdego ze swych podopiecznych.

Zaburzenia w porozumiewaniu się przyjmują różne formy. Nie każdy jest specjalistą, lecz każdy chciał by pomóc swojemu podopiecznemu, klientowi czy bliskiej osobie. Medyczne czy naukowe określenia nie muszą przerażać, a i kontakt z osobą nimi obciążoną może być przyjemnością.

Szczegółowy program szkolenia:
1. Zaburzenia komunikacji językowej oraz mowy:
Co to jest?
Jak rozmawiać z osobami z dysfunkcją w porozumiewaniu się;
Trudności w porozumiewaniu się z pacjentem/klientem.

2. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej i mowy:
Afazja;
Dysartria;
Dysfagia;
Nieafatyczne zaburzenia komunikacji językowej;
Zaburzenia komunikacji językowej w przebiegu chorób naurodegneracyjnych;
Zaburzenia komunikacji językowej w zaburzeniach psychicznych.

3. Diagnoza zaburzeń komunikacji językowej i mowy:
Rozpoznanie rodzaju deficytów;
Kto może diagnozować?
Sposoby stawiania diagnozy;
Analiza przypadków w oparciu o opinie neurologopedyczne.

4. Terapia zaburzeń komunikacji językowej oraz mowy:
Kilka słów o pomaganiu;
Od czego zacząć terapię?
Tworzenie materiałów terapeutycznych;
Gdzie szukać materiałów do terapii?
Gdzie szukać specjalistycznej pomocy terapeutycznej?

5. Przykładowe ćwiczenia
Metody terapii:
Tworzenie planu terapii w oparciu o dostępne dane o pacjencie/kliencie;
Prowadzenie zajęć terapeutycznych;
Jak pokonać przeszkody w terapii;
Kiedy zakończyć terapię.

6. Podsumowanie;

7. Wymiana doświadczeń;

8. Dlaczego warto pomagać.

Planowane terminy i miejsca szkoleń:

27 stycznia 2016 roku - Gdynia
12 lutego 2016 roku - Bydgoszcz
21 lutego 2016 roku - Kraków 
05 marca 2016 roku - Opole
09 kwietnia 2016 roku - Wrocław

Na zajęcia zapisać można się kikając tutaj -> 
link . 

Cena szkolenia: 250 zł brutto/osoba 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leczenie paliatywne (pallium łac. płaszcz obszerny, palliatus - otulanie płaszczem cierpiącego chorego, ang. palliative treatment) to postępowanie mające na celu złagodzenie, zmodyfikowanie oznak, w tym objawów postępującej, niepoddającej się leczeniu przyczynowemu choroby przewlekłej o niekorzystnym rokowaniu, w tym również zaawansowanej choroby nowotworowej.
Leczenie paliatywne jest ukierunkowane na niesienie ulgi w cierpieniu - uśmierzanie dolegliwości i jest ważną składową leczenia objawowego (np. paliatywna radioterapia u chorych z bólem kostnym w przerzutach do kości ma działanie przeciwbólowe)

Opieka paliatywna:
  • afirmuje życie, ale uznaje umieranie jako normalne zjawisko i integralny etap życia każdego człowieka
  • umożliwia złagodzenie bólu nowotworowego i innych objawów chorobowych
  • integruje aspekty psychologiczne i duchowe opieki paliatywnej nad pacjentem
  • oferuje system wsparcia dla pacjentów, aby pomagać im żyć aktywnie tak długo, jak tylko to jest możliwe
  • oferuje system wsparcia dla rodziny, która zmaga się z chorobą bliskiego oraz własnym otoczeniem

Tym razem zapraszamy wszystkich zainteresowanych zagadnieniami opieki paliatywnej na spotkania poświęcone zagadnieniom tej szczególnej formy opieki nad osobami zmagającymi się z chorobą nowotworową, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów emocjonalnych zarówno podopiecznego jak i jego najbliższych.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Szkolenie poświęcone zagadnieniom wykonywania iniekcji podskórnych, prawidłowego wykonywania pomiaru cukru oraz obsługi kroplówki w zakresie czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych przy chorym cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Staramy się spełniać Państwa oczekiwania, przygotowując każde spotkanie z największą starannością. 

Tym razem zapraszamy do Szczecina, w którym gościliśmy już raz przy okazji szkolenia poświęconego opiece paliatywnej.
Ogromne zainteresowanie szkoleniem spowodowało, że zostało ono podzielone na trzy dni i trzy grupy:

1/ z pierwszą grupą Uczestników spotykamy się 15 stycznia 2016 roku
2/ z drugą grupą Uczestników spotykamy się 16 stycznia 2016 roku
3/ z trzecią grupą Uczestników spotykamy się 17 stycznia 2016 roku.

Wszystkie zajęcia odbędą się w tej samej sali szkoleniowej przy ul. Antosiewicza 2 w godzinach od 10:00 do 16:00.
Szkolenie ma charakter warsztatu połączonego z prezentacją multimedialną.

Gościem naszych spotkań będzie dyplomowana pielęgniarka, która podzieli się z Państwem swoją fachową wiedzą i doświadczeniem.
Gwarantujemy informacje, których nie znajdziecie w żadnym podręczniku, ponieważ pochodzą z praktyki zawodowej prowadzących szkolenie.
Wszystkie materiały zostały przygotowane w konsultacji ze specjalistami z zakresu medycyny (lekarz, pielęgniarki).

Jak zawsze, czekamy na Państwa z radością, kawą i słodkimi przekąskami. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~