Jesteś ważny, bo Ty, to Ty. Jesteś ważny do ostatniej chwili swojego życia i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, nie tylko, aby Ci pomóc spokojnie odejść, ale także byś żył w pełni, aż do końca." drCicely Saunders
Pomorskie Centrum Opiekunów Medycznych powstało z myślą o propagowaniu idei opieki nad 
osobami, które z powodu choroby utraciły zdolność do samodzielności. 
Stara się skupiać wokół siebie ludzi, którzy wykonują tę pełną poświęcenia pracę zawodowo oraz w 
zaciszach swoich domów, bez profesjonalnego przygotowania, bo kochają, pomagają, współczują 
i nie potrafią być obojętnymi na krzywdę i potrzeby drugiego człowieka.

W swojej działalności P.C.O.M. skupia się przede wszystkim na:

  •  czynnej pomocy w organizowaniu sprzętu do pielęgnacji chorego – kontaktujemy ze sobą 
osoby, które mają do zaoferowania lub odsprzedania niepotrzebny już specjalistyczny sprzęt
rehabilitacyjny, materiały opatrunkowe, kosmetyki, materiały higieniczne z tymi, które
tego potrzebują i poszukują, z tej potrzeby powstała strona <
link> na której każdy może udostępnić 
swoją ofertę lub szukać tego co potrzebuje. 

  •  umożliwianiu wszystkim naszym członkom i sympatykom wymiany informacji i 
doświadczeń, prowadzenia dyskusji, ogłaszania swoich ofert itp. na naszym profilu Facebook oraz 
w grupie Opiekunowie medyczni,

  •  czynnym uczestnictwie w organizacji szkoleń i kursów skierowanych do osób, które na co 
dzień opiekują się chorymi w domach, ośrodkach, hospicjach itp. – na szkolenia zapraszamy
wszystkich chętnych, bez względu na wykonywaną profesję – aktualne propozycje znajdziecie
w zakładce „szkolenia”,

  •  czynnym udziale w życiu klubów seniora – dla członków klubów organizujemy spotkania 
i wykłady poświęcone zagadnieniom zdrowia i sprawności fizycznej i umysłowej osób w
podeszłym wieku,

  •  czynnym udziale w życiu zawodowym opiekunów medycznych w naszym kraju – pomagamy 
w rozwiązywaniu problemów związanych z codzienną pracą, w miarę możliwości ułatwiamy
kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin, organizujemy spotkania opiekunów w celu
umożliwienia wymiany doświadczeń i swobodnej dyskusji na ważne dla tej grupy zawodowej tematy.

Pomorskie Centrum Opiekunów Medycznych jest otwarte na wszystkie Wasze propozycje i pomysły. 

Zachęcam do aktywnego udziału w działalności P.C.O.M.

Piszcie i dzielcie się swoimi przeżyciami, doświadczeniem i wiedzą.

z wyrazami szacunku

Dyrektor P.C.O.M.
Jolanta Siewert
Współpraca z firmą A-PLUS Centrum Szkoleniowo-Doradcze
zapraszamy na strony: 
oraz